Gebed en Zending                       

 

 

De situatie in Venezuela is onhoudbaar geworden er is bijna niks meer. miljoenen zijn op de vlucht geslagen en vaak ook zonder eten. Wij hebben al sinds 2017 allerlei projecten om de mensen te helpen en het evangelie te brengen. Zoals eten geven in het ziekenhuis, helpen van straatkinderen, weeshuizen. Dit allemaal door middel van voedselpakketten  Hier is een foto van de situatie in het ziekenhuis in Caracas 
 Doordat Nathaly daar geboren en opgegroeid is en gewerkt voor verschillende zending organisaties kennen we het land goed. We hebben veel contacten en zijn goed geïnformeerd over de dagelijkse situatie daar. De situatie is schrijnend, in een rapport van Caritas (een gerespecteerde hulporganisatie) staat dat 300.000 kinderen in levensgevaar zijn door ondervoeding. Vandaag de dag sterven er 10 kinderen per week. Gelukkig zijn er christenen in Venezuela en Nederland, die opstaan. Terwijl het land  zo moeilijk functioneert en de grenzen dicht zijn. Heeft God een unieke brug geslagen tussen Nederland en Venezuela door het netwerk van Gebed en Zending. Zo komt het voedsel en de medicijnen op de juiste plek bij de allerarmsten terecht. Het is zo indrukwekkend dat, als je alles in de hand van God legt , te zien wat Hij kan doen.   

Eén van de projecten is Abansa mi Refugio ( Mijn schuilplaats ) een vijftal weeshuizen met totaal zo'n 300 kinderen. Kwalitatief één van de besten van het land en bestaat al 25 jaar. De overheid plaatst hier ook weeskinderen, het word hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers. Ze hebben de opvang, scholing, gemotiveerde christelijke vrijwilligers er is alleen één maar en dat is eten!,  hun basis voedsel is yuca, een soort cassave.  de kinderen krijgen één soms twee maaltijden per dag. Wilt u deze kinderen helpen?
 

Doneer ook een voedselpakket 

                                      1 pakket = 1 maand eten voor 1 kind!


         We hebben een voedselpakket samengesteld waardoor elk kind een maand lang goede voeding kan krijgen
   
 Maakt u   23,50 over op IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87  t.n.v. Stichting Forerunner  O.v.v.: FR 401 voedselpakket.