Gebed en Zending                       

 

Gebed's tips


- Bid het woord, de bijbel is onze gebed's manuel. De apostolische gebeden zijn zo rijk en diep. Bid ze uit over je onderwerp.

- Verhoog het Lam in je gebeden voor wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Ons verenigd met de Vader. 

- Het boek Hooglied is het boek van het liefdeslied en laat ons zien wat God's emoties zijn voor ons, dat Hij van ons houdt in al onze zwakheden. Bidden is geen methodiek maar een zaak van het hart, een brandend hart!

- Implementeer de vijf geestelijke disciplines in je leven, aanbidding, bidden, het woord, vasten en geven. 

- Bid regelmatig.