Gebed en Zending                       

 

 Venezuela -  Zuid Amerika  

In Venezuela is er momenteel een grote hongercrisis. Lange rijen voor de supermarkt en lege schappen. Het land is van een kapitalistisch stelsel overgegaan naar een socialistisch stelsel met als gevolg dat  de economie is ingestort en er een inflatie is van 700 procent. Daardoor kunnen vooral de arme mensen niet meer het eten betalen en kinderen zijn ondervoed en medicijnen zijn er ook niet meer.  Er zijn rellen uitgebroken en anarchie heerst in de straten. Gevolg is dat Caracas, de hoofdstad,  één van de gevaarlijkste steden in de wereld is geworden met de meeste moorden.   Projecten


Wij ondersteunen drie projecten in Caracas - Venezuela: 

  1. Casa de Paso. Een aanloophuis voor arme kinderen. Het was van de regering maar die hebben het afgestoten en de  kerken van Caracas hebben het overgenomen. Vrijwilligers komen elke dag om de kinderen liefde en aandacht te geven. Gebed en zending ondersteunt dit project door eten te sturen zodat de deze kinderen vaak uit de bario's                ( sloppenwijken ) een maaltijd kunnen krijgen.
  2. Abansa Mi Refugio. Zijn vijf weeshuizen verspreidt over Venezuela met in Caracas de grootste. Abansa Mi Refugio betekent  "Mijn Toevlucht" en Jezus Christus onze toevlucht staat hier centraal. Veel van de kinderen die hier komen hebben een achtergrond van mishandeling, sexueel misbruik, criminaliteit en van een leven op straat zonder norm en waardes . Abansa heeft een goed programma met persoonlijk begeleiding, scholing, medische voorziening. Abansa bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en is een particuliere organisatie wat voornamelijk draait op vrijwilligers. De voorzitter zegt;  Dank God Hij heeft ons geborgen in Zijn genade en ons voorzien. En we hebben mogen bereiken ver boven onze dromen en ons kunnen. Gebed en zending maakt dit werk mede mogelijk door een kind sponsoring project. 
  3. Straatproject. Waar ze voedsel geven en het evangelie delen.

 

 We hebben een voedselpakket samengesteld waardoor elk kind een maand lang goede voeding kan krijgen 

 

 Doneer ook een voedselpakket 

                                      1 pakket = 1 maand eten voor 1 kind!

Maak  23.50 over op IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87  t.n.v. Stichting Forerunner O.v.v.: FR 401 voedselpakket