Gebed en Zending                       

 

Projecten  Venezuela


De projecten in Caracas - Venezuela: 

Het straatkinderen project.  

We leggen contact met straatkinderen en proberen hun ouders op te sporen. We kijken naar hun problemen en proberen een oplossing te vinden, eventueel kijken we of ze in een weeshuis geplaatst kunnen worden. De kinderen krijgen eten, leren lezen, het evangelie wordt verteld en er wordt met hen gebeden.
Ziekenhuizen en psychiatrisch ziekenhuizen  

Het team gaan naar de ziekenhuizen en naar de psychiatrisch ziekenhuizen en delen het evangelie. Ze gaan van bed tot bed en bidden voor de patiënten, geven ze vaak ook eten want de families moeten voor de patiënten zorgen maar die hebben vaak ook niks. Elke week komen mensen tot bekering.

 Straat evangelisatie

Koffie met Jezus. Er worden tenten op straat opgezet en mensen worden uitgenodigd voor koffie en kunnen hun verhaal doen. Ze krijgen een bakje koffie en er wordt met hen gebeden.


Huis van gebed. 

Sinds kort draait het huis van gebed in Caracas, het staat midden in Caracas. Eva Vanessa, intercessor en leidster van het huis van gebed, zegt: "Hier komt de jonge generatie die later naar hun eigen buurt gaan en het evangelie zal delen".


Weeshuizen.  

Abansa Mi Refugio. Dit zijn vijf weeshuizen verspreidt over Venezuela. Die in Caracas is de grootste. Abansa Mi Refugio betekent  "Mijn Toevlucht" en Jezus Christus onze toevlucht staat hier centraal. Veel van de kinderen die hier komen hebben een achtergrond van mishandeling, seksueel misbruik, criminaliteit en van een leven op straat zonder normen waarden. Abansa heeft een goed programma met persoonlijk begeleiding, scholing, medische voorziening. Abansa bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en is een particuliere organisatie die voornamelijk draait op vrijwilligers. De voorzitter zegt; "Dank God, Hij heeft ons geborgen in Zijn genade en voorziet ons, we hebben dingen mogen bereiken ver boven onze dromen en ons kunnen". Gebed en zending maakt dit werk mede mogelijk door een kind sponsoring project. 

 

 

       Doneer ook een voedselpakket 

     1 pakket = 1 maand eten voor 1 kind!

voor 23,50 kan èèn kind een maand lang goede voeding krijgen

 Maak  23.50 over op 
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87  t.n.v. Stichting Forerunner O.v.v.: FR 401 voedselpakket