Gebed en Zending                       

 

Projecten  Venezuela


De projecten in Caracas - Venezuela: 


Het straatkinderen project.  

Contact leggen met straatkinderen en proberen hun ouders op te sporen. Om te kijken als de problemen opgelost kunnen worden anders ze misschien in een weeshuis te plaatsen. De kinderen krijgen eten, leren lezen het evangelie wordt verteld en er word met hun gebeden.
Ziekenhuizen en psychiatrisch ziekenhuizen  

De team gaan naar de ziekenhuizen en naar de psychiatrisch ziekenhuizen en delen het evangelie. ze gaan van bed tot bed en bidden voor de patiënten. geven vaak ze ook eten want de familie's moeten voor de patiënten zorgen maar die hebben vaak ook niks. elke week komen mensen tot bekering.

 Straat evangelisatie

Koffie met Jezus, tenten die op straat worden opgezet en mensen worden uitgenodigd voor koffie en hun verhaal te doen. Waar ze een bakje koffie krijgen en met hun gebeden wordt.


Huis van gebed.   Sinds kort draait het huis van gebed in Caracas, het staat midden in Caracas. Eva Vanessa intercessor en leidster van het huis van gebed zegt:  Hier komt de jonge generatie die later naar hun eigen buurt gaan en het evangelie zal delen.


Weeshuizen.  Abansa Mi Refugio. Zijn vijf weeshuizen verspreidt over Venezuela met in Caracas de grootste. Abansa Mi Refugio betekent  "Mijn Toevlucht" en Jezus Christus onze toevlucht staat hier centraal. Veel van de kinderen die hier komen hebben een achtergrond van mishandeling, sexueel misbruik, criminaliteit en van een leven op straat zonder norm en waardes . Abansa heeft een goed programma met persoonlijk begeleiding, scholing, medische voorziening. Abansa bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en is een particuliere organisatie wat voornamelijk draait op vrijwilligers. De voorzitter zegt;  Dank God Hij heeft ons geborgen in Zijn genade en ons voorziet. En we hebben mogen bereiken ver boven onze dromen en ons kunnen. Gebed en zending maakt dit werk mede mogelijk door een kind sponsoring project. 

 

 

       Doneer ook een voedselpakket 

                               1 pakket = 1 maand eten voor 1 kind!

voor 23,50 kan èèn kind een maand lang goede voeding krijgen

 Maak  23.50 over op 
IBAN: NL 60 INGB 0005 3582 87  t.n.v. Stichting Forerunner O.v.v.: FR 401 voedselpakket