Gebed en Zending                       

 

   Alexander                            


Alexander is 1 jaar en is een wees. Hij heeft een verstandelijke beperking hij kan niet praten en lopen. Hij heeft veel extra aandacht en hulp nodig. Wie helpt Alexander? Voor 29 per maand dat is minder dan 1 euro per dag. Geeft  u Alexander de extra hulp die hij nodig heeft.